Udnævnt til milliardær

https://mondediplo.com/2019/09/12russia

‘For our friends we have everything; for our enemies, the law.’ Sådan siger man åbenbart i Rusland. I denne – fine – artikel giver Tony Wood et sammendrag af, hvordan den korruption, som gennemsyrer alt i Rusland, er et produkt af den måde man nedlagde socialismen på ved kontrarevolutionen i 1990’erne.

Det bør ikke glemmes, især fordi svineriet er sket på vores (USA’s og EUs) foranledning – og ikke som et produkt af en korrumperet folkesjæl. Det er den ny-konservative ide om, at det private ejerskab, der skaber vækst, der her finder sin yderste konsekvens.

Det går så ud over den befolkning, der allerede har måttet leve med 70 års invasioner og blokader og alligevel magtede at befri os for Hitler-fascismen under anden verdenskrig, skabe en industristat og et velfærdssamfund og udøve en international solidaritet uden sidestykke i historien. Og måske netop derfor er det i reaktionens interesse at fremstille det som et produkt af “de gale russere” – og i vores interesse at huske sandheden om Sovjetunionen.