Monthly Review september om kvindefrigørelse

Du kan selv smutte ind på www.monthlyreview.org, hvis du har lyst!

Temaet er kvindefrigørelse. Ligesom sidste nummer fejrer MR igen halvtredsårsjubilæum. Denne gang for Margaret Benston’s bog “The Political Economy of Women’s Liberation.”

Personligt noterer jeg mig, at jeg skal have læst på Marx og Engels om “det irske spørgsmål”: undertrykkelsen af kvinder og ideen om racisme mm kommer fra samme sted og tid…